29 Ocak 2009

Kütüphane - Tarihçe

Sizce:  
Kütüphane | Tarihçe | Birimler | Hizmetler | Personel | Şube

Adapazarı'nın 1954 yılında il oluşundan sonra, halkın genel isteği üzerine yeni ilde "Umumi Kütüphane" açılması görüşünün benimsenmesi ile 5 Ocak 1958 tarihinde, devrin Sakarya Valisi Nazım Öner'in yoğun çabaları sonucunda "Sakarya Umumi Kütüphanesi" adı altında bir kütüphane kurulmasına karar verilmiştir.

Kapanan Halkevinin 1260 kitabı devredilerek 20 Ekim 1958 tarihinde dönemin Halk Eğitim Müdürü Talât Tarkan'ın büyük katkıları ile "Sakarya Umumi Kütüphanesi" Adapazarı'nda park içindeki eski Posta İdaresi binasında hizmete açılmıştır. "Sakarya Umumi Kütüphanesi" uzun süre bu binada hizmet vermiştir.

Şehrin artan nüfusu karşısında mevcut kütüphane binasının yetersiz kaldığı görülerek yeni bir bina arayışı içine girilmiştir. 1973 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yılı olması dolayısıyla ihtiyaç duyulan kütüphane binası Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi içinde Halk ve Çocuk Kütüphanesi olarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından uygun görülmüştür. Adapazarı Belediye Meclisi tarafından imar planında gerekli tadilat yapılarak bu günkü mevcut binanın olduğu Cumhuriyet Mahallesi 35 pafta 78 ada 103 sayılı parsel kütüphane yeri olarak belirlenmiştir.

Bu arsa 1974 yılında zamanın Başbakanının özel talimatı ile Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından 484.419 T.L. bedelle kamulaştırılmış ve yeni binanın yapımı 1976 yılı yatırım programına alınmıştır.

Yeni kütüphane binası inşaatı 4.200.000 T.L. keşif bedeli ile 2 Kasım 1976 yılında başlamıştır. Eski binanın durumu göz önüne alınarak inşaatın tamamlanması beklenilmeden 28 Kasım 1979 tarihinde bu günkü mevcut binaya taşınılarak hizmete burada devam edilmiştir.

Sakarya İl Halk Kütüphanesi günümüzde kullanılan binası tam olarak 17 Nisan 1980 tarihinde bitirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder