03 Şubat 2012

2011 YILI İSTATİSTİKLERİ

Sizce:  
2011 yılında Sakarya İl Halk Kütüphanesi'nin etkin üye sayısı 5650'a yükseldi. Bu sayı geçen seneki etkin üye sayısına göre %30'luk bir artışa karşılık gelmektedir. Kütüphanemizde son dönemlerde yapılan yeniliklerle etkin üye sayısı 2008 yılında 2089 iken, 2009 yılında 3262'a, 2010 yılında ise 4346'ya yükselmiştir. Üye sayımızda 2008 yılından bu yana % 170’lik bir artış gerçekleşmiştir.

2011 yılı sonu itibariyle; Kitap sayısı: 39.742, Kullanıcı sayısı: 71.129, Ödünç materyal sayısı 30.046'dır.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Sakarya İlimizdeki kütüphanelerde 2011 yılında; Kitap sayısı 129.042, kullanıcı sayısı 168.456, etkin üye sayısı: 10.095, ödünç materyal sayısı ise 71.307 olarak gerçekleşmiştir.