31 Ocak 2009

Kütüphane - Birimler

Sizce:  
Kütüphane | Tarihçe | Birimler | Hizmetler | Personel | Şube

Birimler
--- İdari Birimler
1. Müdüriyet
2. Yazı İşleri Birimi
3. Muhasebe Birimi
4. Destek Birimi
--- Kullanıcı ve Teknik Hizmetler
1. Araştırma ve Başvuru Kaynakları Birimi
2. Okuma ve Ödünç Verme Birimi
3. Okul Öncesi ve Çocuk Birimi
4. Süreli Yayınlar Birimi
5. İnternet Erişim Merkezi Birimi

Bölümler
1. Sergi Odası Bölümü
2. Çok Amaçlı Etkinlikler Bölümü (Prestij)
3. Çalışma Odası Bölümü
4. Özel Kaynaklar Dermesi Bölümü
.. - Atatürk Kitaplığı
.. - Eski Yazı Basma Eserler Kitaplığı
.. - Sakarya Kitaplığı
.. - Çizgi Roman Kitaplığı
30 Ocak 2009

Kütüphaneler için

Sizce:  
Kütüphanelerin fiziksel durumlarının iyileştirilmesi, teknolojik altyapı ve donanımının modernleştirilmesi, koleksiyonlarının nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirilmesi, kitap, kütüphane ve okuma kavramlarını sürekli kullanarak okuma alışkanlığının geliştirilmesi, halkın kütüphaneler ile olumlu etkileşim kurması, halktan, sivil toplum kuruluşlarından, kamu ve özel kurumlardan sağlanan desteklerle kütüphaneleri sahiplenme duygusunun pekiştirilmesi, kişi, kurum ve kuruluşların kütüphane kurmaya teşvik edilmesi amacıyla 28.03.2006 tarihinde “İster Bir Kitap, İster Bir Raf” “İster Onarın, İster Donatın” sloganlarıyla yurt çapında “Kütüphaneler İçin” adıyla bir kampanya başlatılmıştır.

Bir kütüphane yaptırın, adınız kütüphane ile sonsuza dek yaşasın.
 • Bir kütüphaneyi onarın veya modern cihazlarla donatın, adınız kütüphanenin bir salonuna verilsin.
 • 10.000 ve üzeri kitap bağışlayın, adınız kütüphanenin bir salonuna verilsin.
 • 5.000-10.000 kitap bağışlayın, adınız kütüphanenin bir bölümüne verilsin.
 • 1.000-5.000 kitap bağışlayın, adınız kütüphane dostları köşesinde yer alsın.
 • 1.000 kitap bağışlayın, sayın bakanımızdan teşekkür belgesi alın.
 • Bir eserin yayınlanmasına öncülük edin, eser size veya istediğiniz bir kişiye ithaf edilsin.

Eve Teslim Kitap

Sizce:  

Eve Bağımlı Hasta, Yaşlı, Engelliler İçin Halk Kütüphanelerinden Eve Teslim Kitap Projesi

Kitaplar Evinize Konuk Oluyor

Tanım:
 • Halk kütüphanelerinin hizmetlerinden yararlanamayan, hayatlarını eve bağımlı olarak devam ettirmek durumunda olan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı kütüphane hizmetlerinden yararlandırmak.
 • Toplumun her üyesine eşit hizmet sunmak halk kütüphanelerinin başlıca amacıdır.
 • Bu amaç doğrultusunda, halk kütüphanelerinin çeşitli fiziksel engelleri olan ve yerleşik kütüphaneyi doğrudan kullanamayan okuyuculara da hizmet vermesi gerekmektedir.
 • Bu hizmet, konuşan kitaplık bölümleri, geçici koleksiyon ve gezici kütüphane ile yerine getirilmeye çalışılmaktadır.
 • Ancak, ülkemizde hiçbir şekilde kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan, hayatlarını eve bağımlı olarak devam ettirmek durumunda olan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır.

Amaç
 • Hasta, yaşlı ve engelli olup eve bağımlı hayat sürdüren vatandaşlara, kütüphane hizmeti götürmek,
 • Kişilere sosyal katılım ve fırsat eşitliği imkanı sağlamak,
 • Kamu hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
 • Bilgi ve kültürlerini, yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,
 • Okuma alışkanlığını geliştirmek
 • Ödünç kitap almak isteyen eve bağımlı okuyucumuz, http://sakaryakutup.gov.tr Sakarya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğümüz'e ait web sitemizden erişebilecekleri derme kataloğumuzdan erişebildikleri kitapları telefon (277 36 69) veya kütüphanemizin kutuphane54@kultur.gov.tr email adresiyle kendisi ya da bir yakını aracılığıyla kütüphaneye bildirecektir.
 • Kitap kütüphaneye gelen PTT görevlisine poşet içerisinde verilerek en kısa zamanda okuyucuya ulaştırılacaktır.
 • Kitap, kütüphaneye PTT aracılığıyla iade edilecektir.
 • Okuyucuların istediği kitap kütüphanede mevcut değilse, söz konusu kitap diğer kütüphanelerden ödünç alınarak, yerel imkanlarla sağlanacaktır.
 • Bu hizmet verilirken ödünç verme ile ilgili mevcut yönetmelik ve genelgeler uygulanacaktır.

Beklenen Sonuçlar:
 • Hedef kitlenin kamu hizmetlerinden eşit derecede yararlanmaları yolunda imkan sağlamak,
 • Hedef kitlenin bilgi ve kültürlerini, yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak
 • Hedef kitlenin okuma alışkanlığının arttırılması
 • Kütüphanelerin toplumsal hayata daha fazla dahil olmalarını sağlamak

Kütüphane - Hizmetler

Sizce:  
Kütüphane | Tarihçe | Birimler | Hizmetler | Personel | Şube

http://kutuphane54.blogspot.com/2009/01/kutuphane-hizmetler.html

1. Teknik Hizmetler: Kaynak odaklı hizmetlerden oluşur. Kitap, süreli yayın, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler gibi bütün kütüphane dermesinin seçiminden kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemleri kapsar.

2. Kullanıcı Hizmetleri: Her türlü kullanıcı odaklı hizmetlerden oluşur. Kullanıcıların bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan, kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için kütüphaneye ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla kullanıcılar ile iletişim sağlanması hizmetleri bu kapsam içinde değerlendirilir.

Kablosuz

Sizce:  
Sakarya İl Halk Kütüphanesi'nde, bilgiye erişim amaçlı kullanılan internet erişim merkezimizin yanında kendi dizüstü bilgisayarlarınız aracılığıyla kullanabileceğiniz kablosuz internet ağımız da bulunmaktadır.
29 Ocak 2009

Kütüphane

Sizce:  
Kütüphane | Tarihçe | Birimler | Hizmetler | Personel | Şube

Hedef
Kütüphane hizmetinin standartlarının yükseltilmesi için; tecrübeli çalışanlar ve uzman kütüphanecilerle hizmet verip bu konudaki gelişmeleri takip ederek, modern yönetim anlayışı içinde, ülkemizin en iyi kütüphaneleri arasında yer almaktır.

Amaç
Kütüphanecilik alanında çağdaş, güvenilir, duyarlı yasal düzenlemelerden ödün vermeden yenilikçi ve kendini geliştirerek kaliteli hizmet vermektir.

Resim, fotoğraf sergileri; konser, tiyatro, konferans, panel, şiir dinletileri; kablolu-kablosuz internet erişim olanakları gibi hizmetlerle kütüphaneyi bir cazibe merkezi haline getirip, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir kuruluş olmaktır.

Görevler
Ülkenin kültürel değerlerinin toplandığı, bilimsel çalışmaların biriktirilip okuyucuya sunulduğu ve toplumun bütünleşmesini her yaşta ve her seviyedeki bütün vatandaşlarımızın bilgi edinmek, kendilerini yetiştirmek ve zamanlarını değerlendirmek için ve kitaplardan, fikir ürünlerinden ve diğer bilgi kaynaklarından serbestçe, ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlayarak bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla haftanın altı günü aralıksız kütüphanemiz görev yapmaktadır.

Bize Sorun!

Sizce:  
Posta:
Sakarya İl Halk Kütüphanesi
Cumhuriyet Mah. Dr. Kamil Sok. No.38
54100 Adapazarı / Sakarya

Telefon: 0264 277 36 69

Faks:
0264 277 36 70

E-Posta: kutuphane54@kulturturizm.gov.tr

Anında yanıt alabilmek için
Kütüphanecine Sor

Bağlantı Dizini

Sizce:  
Sakarya Kütüphaneleri

Halk Kütüphaneleri

Kütüphane Konulu Siteler

SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Sizce:  
1- Kütüphaneden yararlanmak için üye olmam gerekir mi?

2- Kütüphaneye nasıl üye olabilirim?

3- Ödünç aldığım kitapları ne zamana kadar kullanabilirim?

4- Kütüphane'ye nasıl gelebilirim?

Katalog

Sizce:  
Katalog Tarama

Basit tarama Yöntemi

Tarama Bağlantısı

Etkinlikler

Sizce:  
Yaklaşan Etkinlikler
Kütüphanemizde yapılan etkinlikler üzerine kısa kısa bilgilendirmeleri bu sayfada bulabilirsiniz.

Biten Etkinlikler
Kutuphanede yapilan etkinliklere iliskin istatistiksel bilgilere, dokuman ve resimlere buradan ulasabilirsiniz.

Kitapçııı:
Kütüphanemizin etkinliklerine ilişkin blogudur. Kitapçı Çocuk Yurdaay ve arkadaşlarının hazırladığı blogu ve iletişim platformuna konuk olabilir, dilerseniz haberleşme ağlarına üye olabilirsiniz.

KiDOS:
Kitap ve Kütüphane Dostları'na katılmak ve biz kütüphane çalışanlarıyla birlikte bazı çalışmalara imza atmak istiyorsanız lütfen öyle uzakta, kenarda, köşede durmayın. Kütüphanenizi sahiplenin!

Kitap Eleştiri

Kütüphane - Personel

Sizce:  
Kütüphane | Tarihçe | Birimler | Hizmetler | Personel | Şube

Reşat Özçayır [Kütüphane Müdürü] 
[Posta] [Facebook] [Twitter]

Furkan Çetin [Kütüphaneci] 
'Kullanıcı Hizmetleri Birimi' ve 'Okuma ve Ödünç Verme Birimi'
[Posta] [Facebook] [Twitter]

Sevil Koca [Kütüphaneci]
'Teknik Hizmetleri Birimi'
[Posta] [Facebook] [Twitter]

Mustafa Şahin [Kütüphaneci] 
'Teknik Hizmetleri Birimi'
[Posta] [Facebook] [Twitter]

Ali Yılmazoğlu [Ayniyat Saymanı]
'Muhasebe Birimi'
[Posta] [Facebook] [Twitter]

Zeynep Aksoy [Araştırmacı] 
'Bilgi İşlem Odası'
[Posta] [Facebook] [Twitter]

Arzu Gölcük [Araştırmacı] 
'Araştırma ve Başvuru Kaynakları Birimi'
[Posta] [Facebook] [Twitter]

Mehmet Güngör [Bilgisayar İşletmeni]
'İnternet Erişim Merkezi Birimi' ve 'Bilgi İşlem Odası'
[Posta] [Facebook] [Twitter]

Erdin Canbaz [Memur]
'Okuma ve Süreli Yayınlar Birimi'
[Posta] [Facebook] [Twitter]

Mehmet Emin Kişi [Memur]
'Okuma ve Ödünç Verme Birimi'
[Posta] [Facebook] [Twitter]

Esin Sancaklı [İşçi]
'Okul Öncesi ve Çocuk Birimi'
[Posta] [Facebook] [Twitter]

[Destek Personel]
Elif Akgöz
Cihan Bilgen
Sait Çalık
Semra Hataş


Daha Önce Bizimle Çalışmış Kişiler
Necati Adıgüzel [Ambar Memuru] -Emekli- 
Nülüfer Bostancı [Kütüphaneci] -Erzincan İl Halk Kütüphanesi-
Aslı Çetin [Kütüphaneci] -Üsküdar Şemsipaşa İlçe Halk kütüphanesi-
Mustafa Demirci [Memur] -Emekli- 
Saadet Dik [Kütüphane Müdürü] -Kültür ve Turizm Müdürlüğü- -Emekli- 
Yasin Dilekçi [Kütüphaneci] -Isparta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi-
Nevzat Etik [Hizmetli] -Emekli- 
Reyhan Kiraz [Memur] -Emekli- 
Melek Kurtulmuş [Memur] -Kültür ve Turizm Müdürlüğü-
Metin Pelen [Soför] -Sağlık Bakanlığı-
Saba Tezcan [Kütüphane Müdür V.] -Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesi- 
Şener Yelkenci [Kütüphaneci] -Ardeşen İlçe Halk Kütüphanesi- 
Fehim Yıldırım [Memur] -Kültür ve Turizm Müdürlüğü-
...

Logolar

Sizce:  

Kütüphane - Tarihçe

Sizce:  
Kütüphane | Tarihçe | Birimler | Hizmetler | Personel | Şube

Adapazarı'nın 1954 yılında il oluşundan sonra, halkın genel isteği üzerine yeni ilde "Umumi Kütüphane" açılması görüşünün benimsenmesi ile 5 Ocak 1958 tarihinde, devrin Sakarya Valisi Nazım Öner'in yoğun çabaları sonucunda "Sakarya Umumi Kütüphanesi" adı altında bir kütüphane kurulmasına karar verilmiştir.

Kapanan Halkevinin 1260 kitabı devredilerek 20 Ekim 1958 tarihinde dönemin Halk Eğitim Müdürü Talât Tarkan'ın büyük katkıları ile "Sakarya Umumi Kütüphanesi" Adapazarı'nda park içindeki eski Posta İdaresi binasında hizmete açılmıştır. "Sakarya Umumi Kütüphanesi" uzun süre bu binada hizmet vermiştir.

Şehrin artan nüfusu karşısında mevcut kütüphane binasının yetersiz kaldığı görülerek yeni bir bina arayışı içine girilmiştir. 1973 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yılı olması dolayısıyla ihtiyaç duyulan kütüphane binası Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi içinde Halk ve Çocuk Kütüphanesi olarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından uygun görülmüştür. Adapazarı Belediye Meclisi tarafından imar planında gerekli tadilat yapılarak bu günkü mevcut binanın olduğu Cumhuriyet Mahallesi 35 pafta 78 ada 103 sayılı parsel kütüphane yeri olarak belirlenmiştir.

Bu arsa 1974 yılında zamanın Başbakanının özel talimatı ile Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından 484.419 T.L. bedelle kamulaştırılmış ve yeni binanın yapımı 1976 yılı yatırım programına alınmıştır.

Yeni kütüphane binası inşaatı 4.200.000 T.L. keşif bedeli ile 2 Kasım 1976 yılında başlamıştır. Eski binanın durumu göz önüne alınarak inşaatın tamamlanması beklenilmeden 28 Kasım 1979 tarihinde bu günkü mevcut binaya taşınılarak hizmete burada devam edilmiştir.

Sakarya İl Halk Kütüphanesi günümüzde kullanılan binası tam olarak 17 Nisan 1980 tarihinde bitirilmiştir.

kod

Sizce:  
 • Gönderi (RSS)

 • Yorum (RSS)