28 Mayıs 2014

SESSİZ OKUMA EYLEMİ

Sizce:  
Müdürlüğümüzce Sakarya Kent-Park'ta 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü Özel Enka Okullarıyla müştereken "Sessiz Okuma Eylemi" düzenlendi.
Sessiz Okuma Eylemi yapılırken kütüphanemize üye kaydı yapıldı. Kütüphan-e Türkiye projesi tanıtıldı. Küçük çocuklara boyama kitabı ve boyama kalemi hediye edildi. Büyüklere broşür ve ayraç dağıtıldı.

05 Mayıs 2014

2013 Yılı İstatistikleri

Sizce:  
Sakarya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 2013 yılı istatistik bilgileri     

 Kitap sayısı:49.963
Kullanıcı sayısı: 82.204
Üye sayısı:10.779
Ödünç materyal sayısı:41.668
Personel sayısı:7

Kemalettin Samipaşa Halk Kütüphanesi Memurluğu 2013 yılı

Kitap sayısı:9.008
Kullanıcı sayısı:9.647
Üye sayısı:316
Ödünç materyal sayısı:2.504
Personel sayısı: 1