30 Ocak 2009

Kütüphaneler için

Sizce:  
Kütüphanelerin fiziksel durumlarının iyileştirilmesi, teknolojik altyapı ve donanımının modernleştirilmesi, koleksiyonlarının nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirilmesi, kitap, kütüphane ve okuma kavramlarını sürekli kullanarak okuma alışkanlığının geliştirilmesi, halkın kütüphaneler ile olumlu etkileşim kurması, halktan, sivil toplum kuruluşlarından, kamu ve özel kurumlardan sağlanan desteklerle kütüphaneleri sahiplenme duygusunun pekiştirilmesi, kişi, kurum ve kuruluşların kütüphane kurmaya teşvik edilmesi amacıyla 28.03.2006 tarihinde “İster Bir Kitap, İster Bir Raf” “İster Onarın, İster Donatın” sloganlarıyla yurt çapında “Kütüphaneler İçin” adıyla bir kampanya başlatılmıştır.

Bir kütüphane yaptırın, adınız kütüphane ile sonsuza dek yaşasın.
  • Bir kütüphaneyi onarın veya modern cihazlarla donatın, adınız kütüphanenin bir salonuna verilsin.
  • 10.000 ve üzeri kitap bağışlayın, adınız kütüphanenin bir salonuna verilsin.
  • 5.000-10.000 kitap bağışlayın, adınız kütüphanenin bir bölümüne verilsin.
  • 1.000-5.000 kitap bağışlayın, adınız kütüphane dostları köşesinde yer alsın.
  • 1.000 kitap bağışlayın, sayın bakanımızdan teşekkür belgesi alın.
  • Bir eserin yayınlanmasına öncülük edin, eser size veya istediğiniz bir kişiye ithaf edilsin.