30 Ocak 2009

Kütüphane - Hizmetler

Sizce:  
Kütüphane | Tarihçe | Birimler | Hizmetler | Personel | Şube

http://kutuphane54.blogspot.com/2009/01/kutuphane-hizmetler.html

1. Teknik Hizmetler: Kaynak odaklı hizmetlerden oluşur. Kitap, süreli yayın, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler gibi bütün kütüphane dermesinin seçiminden kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemleri kapsar.

2. Kullanıcı Hizmetleri: Her türlü kullanıcı odaklı hizmetlerden oluşur. Kullanıcıların bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan, kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için kütüphaneye ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla kullanıcılar ile iletişim sağlanması hizmetleri bu kapsam içinde değerlendirilir.