05 Mart 2009

Teknik Hizmetler Birimi

Sizce:  
Kütüphane | Tarihçe | Birimler | Hizmetler | Personel

Kaynak odaklı hizmetlerimizin merkezidir. Kitap, süreli yayın, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler gibi bütün kütüphane dermesinin seçiminden kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemlerle ilgilenen birimdir.

Sağlama (Aksesyon) ve Demirbaş Kayıt, Kataloglama ve Sınıflama, Süreli Yayınlar, Çokluortam Teknik Hizmetler, Bilgi İşlem, Web Sitesi Yönetimi, Ciltleme ve Onarım gibi bölümlerden oluşur.