17 Nisan 2009

İnternet Erişim Merkezi Birimi

Sizce:  
Kütüphaneler halka açık bilgi merkezleridir. Teknoloji'nin her geçen gün yaşamımıza daha fazla girmesi nedeniyle internet ve bilgisayarlara gereksinimlerimiz artmaktadır. Bilgiye erişimde herkesin eşit şartlara sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle bir çok halk kütüphanesinde olduğu gibi Sakarya İl Halk Kütüphanesi'nde de İnternet Erişim Merkezi bulunmaktadır. Birimden kütüphane üyelerimiz yararlanabilmektedir.

[Sorumlu: Mehmet Güngör]

Kütüphane
1. Teknik Hizmetler Birimi:
2. Kullanıcı Hizmetleri Birimi:
3. Okuma ve Ödünç Verme Birimi:
4. Okul Öncesi ve Çocuk Birimi:
5. İnternet Erişim Merkezi Birimi:
6. Okuma ve Süreli Yayınlar Birimi:
7. Destek Birimi: