17 Nisan 2009

Kullanıcı Hizmetleri Birimi

Sizce:  
Bu birim kütüphane gereçlerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla, öğrenciye ve araştırmacılara eğitim programları düzenler, bibliyografya taramaları yapar, kütüphaneye yeni gelen yayınları duyurur ve bilgi hizmetlerini yürütür.

[Sorumlu: Şener Yelkenci]

Kütüphane
1. Teknik Hizmetler Birimi:
2. Kullanıcı Hizmetleri Birimi:
3. Okuma ve Ödünç Verme Birimi:
4. Okul Öncesi ve Çocuk Birimi:
5. İnternet Erişim Merkezi Birimi:
6. Okuma ve Süreli Yayınlar Birimi:
7. Destek Birimi: